آشپزی با ورژن

سالادد کرم بروکلی

سبک: ایتالیایی زمان آماده سازی 15 دقیقه

می توان گفت که کدو یکی از مغذی ترین روغن ها می باشد. در این دستور آشپزی سالادی من درآوردی را برایتان توضیح می دهیم که روغن کدو به آن طعم خاصی میدهد

آشپزی با روغن کدو

سبک: ایتالیایی زمان آماده سازی 15 دقیقه

می توان گفت که کدو یکی از مغذی ترین روغن ها می باشد. در این دستور آشپزی سالادی من درآوردی را برایتان توضیح می دهیم که روغن کدو به آن طعم خاصی میدهد

قرمه سبزی

سبک: مکزیکی زمان آماده سازی 18 دقیقه

می توان گفت که کدو یکی از مغذی ترین روغن ها می باشد. در این دستور آشپزی سالادی من درآوردی را برایتان توضیح می دهیم که روغن کدو به آن طعم خاصی میدهد

سالادد کرم بروکلی

سبک: ایتالیایی زمان آماده سازی 15 دقیقه

می توان گفت که کدو یکی از مغذی ترین روغن ها می باشد. در این دستور آشپزی سالادی من درآوردی را برایتان توضیح می دهیم که روغن کدو به آن طعم خاصی میدهد

قرمه سبزی

 قورمه سبزی ایرانی

سبک: ایرانی زمان آماده سازی 18 دقیقه

قورمه سبزی ایرانی از اصیل ترین و سنتی ترین غذاهای ایرانی است که  هر ایرانی یا توریستی که پای به ایران می گذارد لا اقل یک بار آن را امتحان کرده است ، خورش قرمه سبزی از اصیل ترین غذاهای ایرانی که در هر نقطه از کشور ایران ممکن است با رسم و رسوم و دستور آن منطقه پخت گردد ، دستور قورمه سبزی که مجموعه ی سلامت محور ورژن برای شما در نظر گرفته است یکی از متداول ترین انواع روش طبخ این نوع غذا است

آشپزی با روغن کدو

سبک: ایتالیایی زمان آماده سازی 15 دقیقه

می توان گفت که کدو یکی از مغذی ترین روغن ها می باشد. در این دستور آشپزی سالادی من درآوردی را برایتان توضیح می دهیم که روغن کدو به آن طعم خاصی میدهد