درباره ورژن

شرکت کشت و صنعت ابکار گلستان در سال 87 با هدف تولید روغن های گیاهی فرابکر (اکسترا ویرجین) با برند تجاری ورژن در شهرک صنعتی آق قلا ،استان گلستان قطب تولید محصولات کشاورزی فعالیت خود را شروع کرد

به دلیل تجربه مدیران و تجهیز شرکت به ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، مواد اولیه مورد نیاز این واحد در مزارع کشاورزان طرف قرارداد به صورت نظارت شده تولید و تأمین می گردد،تلاش براین است درآینده نه چندان دورکلیه دانه های مصرفی این کارخانه به صورت طبیعی تولید و روغن استحصال شده به نام محصول ارگانیگ عرضه گردد

گسترش و ترویج فرهنگ سلامت هدفی است که شرکت ورژن با تولید روغن های فرابکر(پرس سرد) در پی محقق کردن آن است،حفظ ارزش غذایی روغن های خوراکی بمنظور حفظ سلامتی افراد جامعه است. روغن ها یکی از اجزای اصلی و مهم تهیه غذای ما بوده و نوع تولید و فرهنگ صحیح مصرف آن در جلوگیری از بروز بیماری ها بسیار حائز اهمیت است

Irans Standard Logo IR FDA Logo ISO 9001 Logo ISO 22000 Logo ISO 14001 Logo OHSAS 18001 Logo
تماس با ما

  • بسته بندی متفاوت

  • پرس سرد

  • محصولات بکر از مواد درجه یک

  • تنوع محصولات ورژن

  • بسته بندی پت و شیشه

  • حجم مختلف محصولات

سلامتی با ورژن

تحقیق و توسعه

متن تحقیق و توسعه شرکت کشت و صنعت ابکار گلستان در سال 87 با هدف تولید روغن های گیاهی فرابکر(اکسترا ویرجین)با برند تجاری ورژن در شهرک صنعتی آق قلا ،استان گلستان قطب تولید محصولات کشاورزی فعالیت خود را شروع کرد. به دلیل تجربه مدیران و تجهیز شرکت به ماشین آلات و ادوات کشاورزی،مواد اولیه مورد نیاز این واحددر مزارع کشاورزان طرف قرارداد به صورت نظارت شده تولیدوتأمین می گردد،تلاش براین است درآینده نه چندان دورکلیه دانه های مصرفی این کارخانه به صورت طبیعی تولید و روغن استحصال شده به نام محصول ارگانیگ عرضه گردد. دانه پس از ورود به کارخانه در قسمت دریافت ، بوجاری ودرصورت نیاز با آب شیرین شسته (کدوی پوست کاغذی و کنجد) و در نهایت در دمای پایین خشک و با رطوبت استاندارد به انبار سرد که مجهز به تاسیسات برودتی می باشد منتقل و آماده مصرف می گردد. کلیه روغن های تولیدی این شرکت با رعایت شرایط تعریف شده برای عمل آوری روغن فرابکر تولید می گرد.

آموزش و فرهنگ سازی

آموزش شرکت کشت و صنعت ابکار گلستان در سال 87 با هدف تولید روغن های گیاهی فرابکر(اکسترا ویرجین)با برند تجاری ورژن در شهرک صنعتی آق قلا ،استان گلستان قطب تولید محصولات کشاورزی فعالیت خود را شروع کرد. به دلیل تجربه مدیران و تجهیز شرکت به ماشین آلات و ادوات کشاورزی،مواد اولیه مورد نیاز این واحددر مزارع کشاورزان طرف قرارداد به صورت نظارت شده تولیدوتأمین می گردد،تلاش براین است درآینده نه چندان دورکلیه دانه های مصرفی این کارخانه به صورت طبیعی تولید و روغن استحصال شده به نام محصول ارگانیگ عرضه گردد. دانه پس از ورود به کارخانه در قسمت دریافت ، بوجاری ودرصورت نیاز با آب شیرین شسته (کدوی پوست کاغذی و کنجد) و در نهایت در دمای پایین خشک و با رطوبت استاندارد به انبار سرد که مجهز به تاسیسات برودتی می باشد منتقل و آماده مصرف می گردد. کلیه روغن های تولیدی این شرکت با رعایت شرایط تعریف شده برای عمل آوری روغن فرابکر تولید می گرد.

سازمان و دست اندرکاران

متن این بخش...

چشم انداز و ماموریت

متن این بخش ...