غذای اصلی

آشپزی با ورژن

کباب کوبیده

کباب کوبیده

زمان آماده سازی 240 دقیقه
کباب کوبیده یک غذای اصیل ایرانی است که خواهان...
لوبیا پلو

لوبیا پلو

زمان آماده سازی 240 دقیقه
لوبیا پلو یک غذای اصیل ایرانی استکه طرز تهیه...
مرغ بریان

مرغ بریان

زمان آماده سازی 240 دقیقه
مرغ بریان یک غذای آمریکایی و اعیونی است این...
پای گوشت هلندی

پای گوشت هلندی

زمان آماده سازی 120 دقیقه
انواع غذاهایی که با گوشت گوساله یا گوسفند تهیه...
شنیسل ماهی

شنیسل ماهی

زمان آماده سازی 240 دقیقه
شنیسل ماهی از غذای اصیل ایرانی است که ...
ماکارونی

ماکارونی

زمان آماده سازی 120 دقیقه
ماکارونی یک غذای اصیل ایتالیایی است و بسیار شباهت...
گوشت گردن

خورشت گوشت گردن

زمان آماده سازی 240 دقیقه
خورشت گوشت گردن از غذاهای اصیل ایرانی است که...
کله گنجشکی

کله گنجشکی

زمان آماده سازی 120 دقیقه
کله گنجشکی یک غذای قدیمی مورد علاقه مامان بزرگامون...