آشپزی با ورژن

سالاد عدس یونانی

سالاد عدس یونانی

زمان آماده سازی 60 دقیقه
سالاد عدس در مناطق ساحلی یونان بسیار رایج است،از...