سرطان خون

آشپزی با ورژن

سرطان خون

آیا مشکوک به سرطان خون هستید؟

سرطان خون برای هر کسی ممکن است پیش بیاید فقط کافیست تا به علایم بدن خود توجه کنید و هر چه سریعتر یه دکتر خود مراجعه کرده و جلوی آن را بگیرید حرف امیدوار کننده اینکه طبق تحقیقات معتبر   سایت cancerresearchuk  بیش از 50 درصد مردم اگر به موفع تشخصی بدهند تا 5 سال بیشتر از باقی افراد زنده می مانند